РАЙОН ТЕРРИТОРИЯСЕНДӘ ГРАЖДАННАРНЫҢ ТОРАК ШАРТЛАРЫН ЯХШЫРТУ БУЕНЧА НИНДИ ПРОГРАММАЛАР ГАМӘЛДӘ?

- социаль ипотека (2005 елның 15 апрелендәге 190 номерлы ТР карары);

- Татарстанның яшь гаиләләренә  социаль ипотека («Татарстан Республикасында социаль ипотека системасында торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ яшь гаиләләргә торак урыннары бирү тәртибен раслау турында» 2020 елның 13 июлендәге 587 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары);

- «Авыл территорияләрен комплекслы үстерү» программасы (2019 елның 31 маендагы 696 номерлы РФ карары);

- «Кайбыч муниципаль районында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү» муниципаль программасы (Кайбыч муниципаль районы Башкарма комитетының 2020 елның 20 апрелендәге 213 номерлы карары «2020-2022 елларга Кайбыч муниципаль районында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү» муниципаль программасын раслау турында»)

- торак шартларын яхшыртуда  яшь гаиләләргә дәүләт ярдәме (1999 елның 21 октябрендәге 2443 номерлы  ТР Законы);

- 5 һәм аннан да күбрәк  баласы булган күпбалалы гаиләләр  өчен программа (Татарстан Республикасы  Министрлар Кабинетының «Торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ күпбалалы гаиләләрне торак белән тәэмин итү буенча өстәмә чаралар турында» 2007 елның 18 декабрендәге 732 номерлы карары).

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International