"Җәмәгать туклануы»тармак проектын үткәрү турында.

2021 елның 19 июле, дүшәмбе

Федераль салым хезмәте «җәмәгать туклануы»тармак проектын гамәлгә ашыруга кереште. Проект контроль-касса техникасын кулланып теркәлә торган керемне арттыруга һәм җәмәгать туклануы предприятиеләрен күләгә секторыннан чыгаруга юнәлдерелгән. Проект кысаларында җәмәгать туклануы хезмәтләре күрсәтү өлкәсендә табышны яшереп калуга китерә торган сәбәпләр ачыкланачак һәм әлеге өлкәне үстерү өчен механизмнар эшләнәчәк.

Федераль салым хезмәте даими нигездә контроль-касса техникасын куллану турында Россия Федерациясе законнары таләпләрен бозучы җәмәгать туклануы хезмәтләре өлкәсендә салым түләүчеләрне ачыклау буенча чаралар үткәрә. Эшмәкәрләр даими рәвештә контроль-касса техникасы аша керемне тулы күләмдә теркәмәгән очракта, касса чегында дөрес булмаган реквизитлар чагылган, контроль-касса техникасын куллану турында Россия Федерациясе законнарын үтәмәү турында мөрәҗәгатьләр килә, күрсәтелгән салым түләүчеләр тикшерү планнарына кертелә.

Җәмәгать туклануы өлкәсендә контроль-касса техникасын куллану турында Россия Федерациясе законнары таләпләрен үтәүче «намуслы» салым түләүчеләргә карата тикшерүләр үткәрелмәячәк.

Татарстан Республикасы буенча Федераль салым хезмәте идарәсе җәмәгать туклануы өлкәсендә эшчәнлек алып баручы оешмаларга һәм шәхси эшмәкәрләргә контроль-касса техникасын куллану, касса чегы бирү һәм (яки) юллау бурычлары турында, сатып алучыга (клиентка) электрон рәвештә бирелгән абонент номерына яки электрон почта адресына исәп-хисап ясаганда мәҗбүри реквизитлары булган абонент номерына яисә электрон почта адресына искә төшерә.

Һәр сатып алучы «чек тикшерүе» мобиль кушымтасы аша (Android платформасы өчен Google Play сервисы аша, iOS платформасы өчен AppStore сервисы аша), шулай ук касса чегын тикшерү функционалы (катгый хисап бланкы), ул Россия Федераль салым хезмәте сайтында түбәндәге адрес буенча урнаштырылган: https://kkt-online.nalog.ru-касса чегын (катгый хисап бланкын) контроль-касса техникасын куллану турында Россия Федерациясе законнарына туры килү-килмәүне тиз һәм уңайлы тикшерергә мөмкинлек бирә. Моннан тыш, контроль-касса техникасын куллану турында Россия Федерациясе законнарын бозу очраклары ачыкланган очракта, шикаятьләрне «чекларны тикшерү»мобиль кушымтасы аша җибәрү мөмкинлеге гамәлгә ашырылган.

Игътибар итегез, контроль-касса техникасын куллану турында Россия Федерациясе законнарын бозган өчен административ җаваплылык Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 14.5 статьясында (алга таба – Административ хокук бозулар турында кодекс) каралган. Контроль-касса техникасы кулланылган очракта, административ штраф салына: вазыйфаи затларга касса кулланмыйча исәп-хисап суммасы 1/4тән алып 1/2 сумга кадәр, ләкин 10 мең сумнан да ким булмаган күләмдә; юридик затларга-касса кулланмыйча исәп-хисапның 3/4тән алып 30 мең сумга кадәр, ләкин 30 мең сумнан да ким булмаган күләмдә (КоАП 14.5 ст. 2 өлеше).

Кассаны кулланмыйча исәп - хисап суммасы, шул исәптән 1 млн.сум һәм аннан күбрәк тәшкил иткән очракта, вазыйфаи затларга карата бер елдан ике елга кадәр дисквалификациягә китерә; индивидуаль эшкуарларга һәм юридик затларга карата-90 тәүлеккә кадәр эшчәнлекне административ туктатып тору (КоАП 14.5 ст. 3 өлеше).

ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International