ИСӘНМЕСЕЗ, БЕЗ ЯШЬ ГАИЛӘ. ИРЕМ ҺӘМ МИН КОЛХОЗДА ЭШЛИБЕЗ. ХӘЗЕРГЕ ВАКЫТТА БЕЗНЕҢ ҮЗ ТОРАГЫБЫЗ ЮК. РАЙОНДА ГАМӘЛДӘ БУЛГАН ДӘҮЛӘТ ПРОГРАММАЛАРЫ, ТОРАК ШАРТЛАРЫН ЯХШЫРТУ ТУРЫНДА СӨЙЛӘГЕЗ ӘЛЕ.

Җавап: РФ Хөкүмәтенең 2013 елның 15 июлендәге 598 номерлы карары белән «2014 - 2017 елларга һәм 2020 елга кадәр чорга авыл территорияләрен тотрыклы үстерү» федераль максатчан программасы расланды.

Әлеге программа буенча социаль түләүләрне беренче чиратта бирү Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2002 елның 3 декабрендәге 858 номерлы карары белән расланган «Авылның 2013 елга кадәр социаль үсеше» федераль максатчан программасы кысаларында социаль түләүләрне файдаланып торак шартларын яхшырту теләген белдергән гражданнар исемлекләренә кертелгән гражданнарга, яшь гаиләләргә һәм яшь белгечләргә, әлеге Типлашкан  нигезләмәдә билгеләнгән шартларны үтәгәндә гамәлгә ашырыла. 

  Типлашкан нигезләмәнең 32 пункты нигезендә III бүлекдә каралган шартларда социаль түләүләр алу хокукына түбәндәгеләр ия:

а) әлеге Типлашкан нигезләмәнең 38 пункты нигезендә гариза бирү датасына (алга таба - гариза бирү датасы) яшьләре 35 тән артмаган яшь гаилә яисә гариза бирү датасына яше 35 тән артмаган ата-анадан торган тулы булмаган гаилә, гариза бирү датасына 35 яшьтән артмаган бер яисә күбрәк баласы, шул исәптән уллыкка алынган, булган гаилә, тулаем алганда түбәндәге шартлар үтәлгән очракта:

б) хезмәт шартнамәсе буенча яшь гаилә әгъзаларының берсе булса да хезмәт килешүе буенча эшләү яисә агросәнәгать комплексында яки социаль өлкәдә (төп эш урыны) индивидуаль эшкуарлык эшчәнлеген гамәлгә ашыру;

в) авыл җирендә даими яшәү,   яшь гаилә әгъзаларының берсе генә булса да шунда эшләү, яки агросәнәгать комплексында яисә социаль өлкәдә шәхси эшкуарлык эшчәнлеге алып бару;

әлеге Типлашкан нигезләмәнең 5 пунктындагы «в» пунктчасы нигезендә яшь гаиләне торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ  дип тану

г) әлеге Типлашкан нигезләмәнең 5 пунктындагы «б» пунктчасы нигезендә яшь гаиләнең үз акчалары һәм (яисә) заем акчалары булу; 

  Шулай ук социаль түләүләр яшь гаиләләргә, яшь гаиләне торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ дип тану датасы нигезендә, чират тәртибендә бирелә.

Соңгы яңарту: 2022 елның 2 марты, 11:44

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International